Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny zostało powołane Uchwałą nr 1/2015 Założycieli Stowarzyszenia Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny z dnia 31 01.2015 r.

Zarząd I kadencji: 2015 – 2019

Albina Kuraś – Prezes Stowarzyszenia

Zofia Mudryk – I wiceprezes

Bogusław Kamiński – II wiceprezes

Jolanta Bieniek – członek

Henryk Kuraś – członek

Komisja rewizyjna:

Paulina Czernia – przewodniczący

Paulina Schab – zastępca przewodniczącego

Sąsiadek Danuta – sekretarz

KRS

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ( sygn. Sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/002188/15/035 z dnia 10.03.2015 r.) Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

pod numerem KRS: 0000547151

NIP 8181718744

REGON 36098807600000

Zarząd II kadencji: 2020 –

Zofia Mudryk – Prezes Stowarzyszenia

Paulina Czernia – I wiceprezes

Henryk Kuraś – II wiceprezes

Jolanta Bieniek – członek

Bogusław Kamiński – członek

Komisja rewizyjna:

Iwona Schab – przewodniczący

Sąsiadek Danuta – zastępca przewodniczącego

Barbara Kubis – sekretarz

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. Sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/013500/20/727 z dnia 04.09.2020 r.) Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny nr KRS: 0000547151 w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej otrzymało status organizacji pożytku publicznego.